Idõpont és helyszín

A konferencia részletes tagozatbeosztása, elõadásai és programja


OTDK konferencia idõpontja: 2011. április 27-29.

Helyszín:

Nyíregyházi Fõiskola (Térkép)
Mûszaki és Mezõgazdasági Kar
Természettudományi és Informatikai Kar

Nyíregyháza várostérképe

 

Terem- és idõbeosztás

 2011. április 27.
14:00 - 18:00

Terem

Tagozat

1. körelõadó
Földtan, üledékkõzettan

2. körelõadó
Kõzettan

3. körelõadó
Megújuló energiaforrások

4. körelõadó
Geomorfológia II.

5. körelõadó
Társadalomföldrajz

6. körelõadó
Népességföldrajz

A253
Komplex rendszerek fizikája

A255
Kvantummechanika

A354
Részecskefizika

7. körelõadó
Geofizika

A356
Klimatológia

A252
Középiskolások

 2011. április 28.
8:30 - 13:00

Terem

Tagozat

1. körelõadó
Alkalmazott és környezeti földtudományok

2. körelõadó
Ásványtan, geokémia és környezeti alkalmazásai

3. körelõadó
Geoinformatika

4. körelõadó
Geomorfológia I.

5. körelõadó
Történeti földrajz, tudománytörténet

6. körelõadó
Településföldrajz

7. körelõadó
Turizmusföldrajz I.

A253
Környezetfizika

A252
Bio- és biológiai fizika

A255
Optika

A354
Atommag-, nehézion- és reaktorfizika

E015
Valószínûségszámítás és alkalmazott matematika

E016
Analízis

A251
Anyagtudomány

A356
Elméleti meteorológia

D épület kerengõ
Poszter (10:00-10.30)

 2011. április 28.
13:30 - 17:00

Terem

Tagozat

1. körelõadó
Hidrológia, hidrogeológia

2. körelõadó
Õslénytan

4. körelõadó
Karsztos folyamatok és formák

5. körelõadó
Gazdaságföldrajz

6. körelõadó
Terület- és településfejlesztés földrajza

7. körelõadó
Turizmusföldrajz II.

A253
Asztrofizika (Kezdés: 12:00)

A252
Nanoszerkezetek

A255
Szilárdtestfizika

A354
Plazmafizika

A251
Középiskolások

E015
Számelmélet, logika és halmazelmélet

E016
Geometria és topológia

E012
Algebra és kombinatorika

A356
Alkalmazott meteorológia (Kezdés: 12:00)