Felhívás Poszter bemutatására!

Tisztelt Témavezetõk!
Tisztelt TDK Hallgatók!

 

A XXX. Jubileumi OTDK FiFöMa Szekciója poszter bemutatási lehetõséget szervez az OTDK Konferencia ideje alatt.

Résztvevõk:
A bemutatkozásra azon BSc hallgatók munkáját várjuk, akik a XXX. Jubileumi OTDK helyi intézményi versenyén részt vettek - az OTDST központi adatbázisában szerepelnek, de munkájuk kezdeti fázisa miatt még nem jutottak tovább az országos megmérettetésre. Témavezetõikkel együtt azonban úgy ítélik meg, hogy kutatásuk továbbfejlesztésre, eddigi eredményeik pedig bemutatásra érdemesek.

A bemutatkozás célja:
Azok a fiatal, kutatásukat elkezdõ BSc képzésben résztvevõ diákok, akik elkötelezettek a tudományos diákköri tevékenység mellett, lehetõséget kapjanak az OTDK légkörének megismerésére, ötleteket, benyomásokat szerezhessenek munkájuk folytatásához, hozzájárulva szakmai továbbfejlõdésükhöz.

Idõpontja:
A poszterek kiállíthatóak 2011. április 27-én 14:00 órától folyamatosan. A poszterek maximum 5-5 perces bemutatására 2011. április 28-án 12:30 perckor kerülne sor.

A kiállítás helyszíne:
A D épület körelõadói alatti kerengõ folyosó.

A poszter formája és témája:
Az intézményi TDK versenyen bemutatott kutatási téma (akár azóta továbbfejlesztett) eredményeibõl maximum A0 méretû felületre készített bemutatóanyag.

Jelentkezési határidõ:
2011. március 31.

Nevezési díj:
5000 Ft / hallgató. A nevezési díjban benne foglaltatik április 28-án egy ebéd költsége és az OTDK versenyzõinek szánt ajándékcsomag.

Értékelés:
Amennyiben a felhívásra nagyszámú nevezés érkezne, úgy az ügyvezetõ testület jogot formál az elõválogatásra, amelynek eredményét legkésõbb április 5-ig közli az érintettekkel.
A poszteres bemutatkozás nem része a hivatalos OTDK versenynek, ezért eredményhirdetés nincs.