Útmutató, feltételek

Dokumentumok

Díjak

Nevezés
a XXX Jubileumi OTDK FiFöMa Szekciójában
  

A már végzett hallgatók jelentkezési határideje:
2010. október 8. !!!

Végzett hallgatónak számít, aki az MSC-ben vagy osztatlan (hagyományos) képzésben végzett.
  
Kedves résztvevõnk!

Kérjük, hogy olvassa el a felhívást is. Ha az általunk közölt információk nem egyértelmûek, úgy forduljon hozzánk a honlapon megadott elérhetõségeken (otdkfifoma30@nyf.hu).

Az OTDT központi regisztráció elérhetõsége:
http://otdtreg.itk.ppke.hu/

A hallgató(k) feladata dolgozatonként:
 

1.
Kitölti az OTDT honlapján az on-line nevezési lapot, onnan elküldi, majd két példányban kinyomtatja és azokat aláírja.

2.
Elkészíti az egy oldalas összefoglalót doc formátumban, a mintában megadott formai követelményeknek megfelelõen, és kinyomtatja 3 példányban, ebbõl kettõt beletesz a 2 példány dolgozatba.

3.
Elkészíti a 2 példány bekötött dolgozatot, valamint a dolgozat elektronikus változatát pdf formátumban.

4.
A bemutatásra szánt pályamunkát és az egy oldalas összefoglalót feltölti az OTDT rendszerébe.

5.
Ha egy dolgozat szerzõi között van már végzett, illetve a 2010/2011-es tanévben utolsó éves hallgató, a dolgozathoz 2 példányban csatolni kell a szakdolgozat (diplomamunka) címét és részletes tématervét is.

6.
Ha a hallgató már végzett, a témavezetõjével közös nyilatkozatot tesz 2 példányban.
   
A fenti anyagokat intézményenként kell összegyûjteni, és együtt beküldeni:

-
az OTDT titkársághoz:
  1. az on-line nevezési lap egy kinyomtatott és aláírt példánya
  2. összefoglaló egy kinyomtatott példányban
  3. a bemutatásra szánt pályamunka és az egy oldalas összefoglaló feltöltése az OTDT rendszerébe
  4. végzettek esetében a pályázó és témavezetõjének külön nyilatkozata
  5. a küldõ intézmény összesített jegyzéke az OTDK-ra nevezett hallgatókról

-
a Nyíregyházi Fõiskola Természettudományi és Informatikai Karához a XXX. Jubileumi OTDK ügyvezetõ testületéhez (elnök vagy titkár nevére címezve):
   1. az on-line nevezési lap egy kinyomtatott és aláírt példánya
   2. összefoglaló két kinyomtatott példányban
   3. a dolgozat két bekötött példányban
   4. az összefoglaló doc, és a dolgozat pdf file CD-n történõ leadása nem kötelezõ. A mellékleteket az OTDT központi honlapjáról fogjuk letölteni.
   5. szakdolgozat (diplomamunka) tématerve 2 példányban (lásd 5. pont fent)
   6. a küldõ intézmény összesített jegyzéke az OTDK-ra nevezett hallgatókról
 

A fájlok neve a következõ legyen: alszekció kezdõbetûi (fi, fo vagy ma) _ elsõ szerzõ teljes neve ékezetek és szóköz nélkül _ négy véletlenszerûen választott számjegy. A dolgozat és az összefoglaló fájlneve csak a kiterjesztésben különbözzön. (összefoglaló doc, dolgozatot pdf) Példák: fi_vacnefusiren_1528.doc, fo_szabojanos_3826.doc, ma_tothilona_7592.doc.

Példák a dolgozatra: fi_vacnefusiren_1528.pdf, fo_szabojanos_3826.pdf, ma_tothilona_7592.pdf

 
A nevezési határidõk után maximum egy hónappal az összefoglalók felkerülnek a konferencia honlapjára. Kérjük, ellenõrizzék azokat, s ha problémát találnak, jelezzék felénk.