Útmutató, feltételek

Dokumentumok

Díjak

Kérjük az összefoglalókat a mintafájl alapján elkészíteni: kivonatminta.doc . A file formátumát (elrendezés, margók mérete, betûtípus, stb.) nem szabad megváltoztatni.

A fájl neve a következõ legyen: alszekció kezdõbetûi (fi, fo vagy ma) _ elsõ szerzõ teljes neve ékezetek és szóköz nélkül _ négy véletlenszerûen választott számjegy; például: fo_vacnefusiren_1528.doc


Az OTDT központi honlapjára október 8-ig kötelezõen feltöltendõ és a rendezõ intézményhez CD-n beküldendõ dolgozat file ajánlásunk szerint lehetõleg ne haladja meg a maximum 20 Mbyte méretet.

A felmerült igények alapján javasolt - de nem kötelezõ - formai és szerkezeti ajánlások a
dolgozatforma file-ban találhatóak.

A dolgozatok formai követelményei csak ajánlások, attól mind terjedelemben, mind tanulmányírási elvek szerint elfogadott formai kritériumokban ésszerû határok között el lehet térni.
A dolgozat nem névtelen. A fedõlap tartalmazhatja a dolgozatíró nevét.